Herinrichting Meerwijk: klimaatadaptief en gezond

(bio) swale

Subsurface infiltration

Measures heatstress

Climate adaptive green

Biodiversity

Circular economy

Blue-Green Solutions

Water playgrounds - urban area

Created at: 29 Mar 2022

Description

Climate adaptive and healthy design for a future proof neighbourhood


Samenvatting (Dutch description)

In de jaren zeventig wijk Meerwijk is de opgave voor vervanging wegen riolering aangegrepen om de openbare ruimte in één keer integraal te vernieuwen. Het ontwerpbureau CB5 en de ingenieurs van Antea Group hebben deze ambities uitgewerkt tot een integraal Masterplan met deze hoofdpunten: Klimaatadaptatie: Er komt een bovengronds hemelwatersysteem. Daarnaast wordt de buitenruimte een stuk koeler door meer bomen (20%), meer groen oppervlak (40%) en minder verharding. Gezondheid: Het wandel- en fietspadennetwerk wordt verbeterd, er komt meer groen voor de deur en meer (natuur)speelplekken. Biodiversiteit: Het ontwerp is natuurinclusief. Daarbij is er veel aandacht voor soorten die volgens het beleid beschermd moeten worden (doelsoorten). Een ander aandachtspunt vormt de ecologische verbetering van oppervlaktewater in de wijk. Energietransitie: Er wordt een gasvrij warmtenet aangelegd. Mobiliteit: Langzaam verkeer krijgt prioriteit met veilige en aantrekkelijke routes. Hierdoor wordt wandelen en fietsen gestimuleerd. Je kunt minder op straat parkeren, parkeerplekken zijn verder weg. Circulair: Bij de uitvoering van het plan zullen de bouwers circulaire materialen toepassen en bestaande materialen hergebruiken. Sociaal: De gemeente zal de gemeenschappelijke groene ruimtes samen met bewoners inrichten en beheren. Daarnaast stimuleert ze bewoners om hun eigen terrein te vergroenen. Uitvoering vindt plaats tussen 2022 en 2028.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

Algemeen
Jaar van aanleg 2022-2028
Breedte (in m) 500
Lengte (in m) 1000
Wie onderhoudt de maatregel? Gemeente
Gebruikers
Hoe toegankelijk is de maatregel? Goed toegankelijk
Welke functies vind je terug in de maatregel? Herinrichting watergang Geleerdevaart is natuurvriendelijk ingericht en toegankelijk als looproute. De woonstraten zijn ingericht met grote groenstroken ter verkoeling en verbetering ecologie en wateropvang/infiltratie
Hoe is de zichtbaarheid van de maatregel? Goed zichtbaar van buitenaf
Groenblauwe Oplossing
Soort maatregel
  • Wadi
  • Wetland
  • Infiltratiestrook
  • Doorlaatbare verharding
  • Passerende verharding
Hydraulisch functioneren
Type ondergrond Zand
Water aanwezig? Ja, een beetje
Omgeving
Wat voor functies vind je om de maatregel heen?
  • Wonen
  • Publieke ruimte
Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen? Lage dichtheid - bv. buitenwijk
Vervuiling
Is er oppervlaktevervuiling? (bv. afval) Nee

About the author

Merijn van Loon

• Submitted 1 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1 projects by this author →

Downloads


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →