Groene schaduw paraplu - groene pergola (2000)

Measures Heatstress

Problem Area - Heatstress Urban Area

Created at: 28 Jun 2023

Description

Green umbrella by trees provides schadow in urban city centre. Reconstruction of citty centre was carried out in 2000. In the same street e system of horizontal porous concrte infiltration pipe were installed. sadly the tree do not profit from this since the depth of the system is approx 2-3 m


Samenvatting (Dutch description)

In het jaar 2000 is het centrum van Nijmegen heringericht. Het kan zijn dat deze bomen (Valse christus doorn) hiervoor al aanwezig waren. In dezelfde straat is in 2000 een poreus betonnen infiltratieriool aangelegd, helaas profiteert de begroeiing niet van dit water doordat het infiltratiesysteem op 2-3 m diepte ligt.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 2291 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2291 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →