Kolkloze weg Van de Veldelaan (en hittestressmaatregel)

Gully Free Roads

Measures Heatstress

Created at: 19 Mar 2024

Description

Kolkloze weg Van de Veldelaan ontstaan na herinrichting 2016. hierbij is het verhoogde voetpad verwijderd en is de weg op 1 oor gelegd met afwatering naar de berm van de watergang.

De reconstructie is tegelijk een lichte hittestressmaatregel doordat het bestaande asfalt is omgezet naar elementverharding. Het zwarte asfalt nam meer warmte op dan de huidige verharding nu.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 2323 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2323 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →