Infiltratieveld IJsbeerstraat IV (2021)

(Bio)swale

Depaving Urban Area (Operatie Steenbreek)

Vegetated Bio Swale

Created at: 20 Oct 2021

Description

Reconstruction of IJsbeerstraat. replacement of sewers and disconnetion of impervious surfaces Only streetsurface is disconnected en flows via open inflow into the swale


Samenvatting (Dutch description)

Tekst gemeente nijmegen op mijn wijkplan: In een deel van de Bisonstraat en de IJsbeerstraat wordt het riool vervangen. Omdat de weg hier helemaal bij open gaat, pakken we dan ook gelijk de weg aan.

Projectgebied IJsbeerstraat Oost:

Dit is het stuk vanaf de Steenbokstraat tot en met de kruising met de Kameelstraat. Hier willen we het volgende doen:

1) vervangen riool en de huisaanslutingen

2) afvoeren van regenwater naar infiltratievakken in het groen aan beide kanten van de weg

3) het pleintje voor de woningen IJsbeerstraat 1 t/m 13 wordt veranderd in groen. Zo worden hier ook infiltratievakken gemaakt waar het regenwater naar toe kan. De bomen staan grotendeels op het riool en worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen.

Projectgebied IJsbeerstraat West / Bisonstraat

Dit is het stuk van de IJsbeerstraat vanaf de Nijlpaardstraat tot aan de Bisonstraat èn het stuk van de Bisonstraat tot aan de kruising met de Luipaardstraat.

Hier willen we het volgende doen:

1) het riool en de huisaansluitingen worden vervangen

2) de bomen in de Bisonstraat worden vervangen door nieuwe gezonde bomen met een betere kwaliteit. Tussen de nieuwe bomen maken we parkeervakken.

3) op de hoek Bisonstraat en IJsbeerstraat maken we een infiltratievak waar het regenwater van de IJsbeerstraat naartoe kan stromen.

Het regenwater stroomt met bovengrondse instroomgoten de graswadi in. alleen de straat wordt afgekoppeld. onduidelijk is hoeveel berging wordt gemaakt. traditioneel hield Nijmegen 10 mm aan, wellicht is het vergroot naar 60 mm.

Bij het veldbezoek op 7 feb 2022 was het drinkwaterbedrijf een brandweerkraan aan het spuien met als mooi bij resultaat dat er een infiltratietest werd uitgevoerd . de dag ervoor had het ook d hele dag geregend, dit was weg bij aanvang. zie foto's.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →