Reconstructie Margrietstraat Infiltratieverharding met e.o. steenwol WBW

Permeable Pavement

Measures Heatstress

Grid Pavers (permeable pavement)

Rockflow (Rockwool)

Created at: 12 Apr 2021

Description

In de Bernhardstraat, Margrietstraat en de Beatrixstraat wordt regenwater afgevoerd via waterpasserende bestrating. Tussen de stenen is een drainvoeg van Drainvast toegepast. Onder de rijbaan in een deel van het project gezeefd (4-32mm) en gewassen menggranulaat (in kader van circulariteit) en in een deel Porodur Lava (i.v.m. niet meer beschikbaar zijn van gewassen menggranulaat). Onder deze fundatie zijn steenwol blokken (Rockflow) toegepast als waterberging. Dit systeem heeft voldoende bergingscapaciteit om een 100mm bui te kunnen bergen. Het systeem zit middels een overstort voorziening gekoppeld aan het HWA in de Nassaulaan.

Verder wordt er meer openbaar groen gerealiseerd en wordt er geparkeerd op grasroosters (TTE tegels). Ook onder het parkeren zitten de steenwolblokken. Hiermee creëren we een groener beeld, ontharden we en zorgen we zo voor minder hittestress.

In 2021 heeft de Hogeschool van Rotterdam hier infiltratiemetingen aan het oppervlak uitgevoerd als onderdeel van het RAAK-project Waterbergende weg (met Hanze hogeschool en hva).

Rockflow buffer: 33cm hoog 422m3 opslag

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

Algemeen/general
Jaar van aanleg/year of construction 2021

About the author

Paul Geluk

• Submitted 10 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 10 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →