Gevel tuin in historische binnenstad

Measures Heatstress

Biodiversity

Created at: 03 Jun 2021

Description

Geveltuin in de versteende historische binnenstad


Samenvatting (Dutch description)

Geveltuin in de versteende historische binnenstad

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Algemeen/general
Jaar van aanleg/year of construction Groeiend sinds 2001
Wie heeft de maatregel aangelegd?/Who created the measure? Particuliere eigenaar
Lengte (in m)/Length (in m) 6
Breedte (in m)/width (in m) 1
Biodiversiteit/biodiversity
Staat van biodiversiteit/state of biodiversity Lots of biodiversity
Gebruikers/users
Hoe toegankelijk is de maatregel?/how accessible is the measure? Well accessable
Welke functies vind je terug in de maatrege/what functions can you find in the measure? Beleving, groen, bescherming opwarming, biodiversiteit, schuilplaats vogels en insecten
Hoe is de zichtbaarheid van de maatregel?/how is the visibility of the measure? Visible from outside
Gebruikerservaring/user experience
Hoe content is de buurt met de maatregel?/How content is the neighbourhood with the measure? Very happy
Hoe goed vindt de buurt dat de maatregel bij de buurt past?/how well does the neighbourhood think the measure fits into the neighbourhood? Very good
Waar wordt de maatregel het meest voor gebruikt?/What is the measure most commonly used for? Beleving
Wat zijn positieve aspecten van de maatregel?/What are positive aspects of the measure? Zeer fraaie aankleding
Wat zijn negatieve aspecten van de maatregel?/What are negative aspects of the measure? De gemeente vind het eigenlijk niet passen in het beschermde stadgezicht
Groenblauwe Oplossing/green-blue solution
Soort maatregel/Type of measure Other
Omgeving/environment
Wat voor functies vind je om de maatregel heen?/what kind of fuctions can you find around the measure?
  • Nature
  • Living
Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen?/what is the building density around the measure? Very dense - e.g. city centre

About the author

Thomas Klomp

• Submitted 363 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 363 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →