OBS de Bosrank klimaatadaptatie door particulieren

Measures Heatstress

Citizen Participation

Created at: 11 Jul 2019

Description

OBS de Bosrank heeft samen met ouders van schoolgaande kinderen, gemeente, lokale bewoners en de dorpsgemeenschap het initiatief genomen om het schoolplein te herinrichten. Met de achterliggende gedachte dat het schoolplein minder verhard moet, is het schoolplein vergroend, het klimaat op het schoolplein (hittestress) aangepakt, en is de bewustwording bij de kinderen vergroot. Dit door zichtbare afkoppel maatregelen en meer groene speelmaatregelen.


Samenvatting (Dutch description)

Veel schoolpleinen in Drenthe liggen vol tegels met weinig groen. Maar dat kan ook anders. Onder dit motto is OBS de Bosrank in Havelte aan de slag gegaan met het vergroenen van het schoolpleinen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Quirine van der Meer

• Submitted 7 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 7 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →