Steenbreek MOB-terrein - nieuwbouw de Boskant

(bio) swale

climate adaptive roadside verges

Depaving urban area (Operatie Steenbreek)

Created at: 28 Mar 2021

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

voormalig militair complex is omgezet naar wonen in het groen. het bestaand verharde oppervlak is sterk afgenomen. Afwatering vindt plaats met infiltratiebermen of wadi's en naar het omliggende bos. meer informatie volgt.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →