Reconstructie Voerweg-Hoogstraat (2022)

Measures Heatstress

Depaving Urban Area (Operatie Steenbreek)

Created at: 04 Jun 2022

Description

Reconstruction of Hoogstraat area. 23 trees are added, green space and the existing tarmac is replaced by element paving. thus reducing heat strees a little.


Samenvatting (Dutch description)

Gemeente Nijmegen: Herinrichting Hoogstraat, Valkhofkwartier, Kelfkensbos en parken In de omgeving van het Kelfkensbos en het Valkhof is een hoop te zien en te beleven. Het is de plek waar iedereen kennis kan maken met de geschiedenis van Nijmegen. De komende jaren wordt het hele gebied stukje bij beetje aangepakt. De afgelopen jaren knapten we de Waalkade en de Lindenberghaven op en bouwden we het centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei. De komende jaren, na de reconstructie van de Hoogstraat, wil de gemeente onder andere aan de slag met het Valkhofpark, de verbouwing van het museum en het Kelfkensbosplein.

Meer groen, langzaam verkeer Aansluiting op waalkade en straks burchtstraat qua groen en recreatieve verblijfsruimte. In de Hoogstraat worden 5 bomen toegevoegd en een groot groenvak, in de Voerweg 18 bomen. Verder komt er een stadspomp )(koelte?, preventie gezondheid? In de Voerweg/Hoogstraat lag veel asfalt, dat wordt vervangen door element verharding dat iets minder warmte zal opnemen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →