Vanishing Staircase in het Zocherpark (2018) (ecologische trap Centraal museum Utrecht)

ART (related to climate adaptation)

Biodiversity

Created at: 11 Mar 2024

Description

De verdwijnende trap is een ecologische trap achter het Centraal Museum. De trap is in 2018 bedacht door de kunstenares Birthe Leemeijer en moest een ontmoetingsplek worden. "Voor planten, dieren en mensen. Bovendien dient de trap als een soort verbindende factor tussen het Centraal Museum en de singel" . Een groep vrijwilligers is tussen 2018-2021 druk bezig geweest om de beplanting te doen groeien en het kunstwerk te realiseren zoals bedoeld. In de voegen tussen de treden zitten verschillende Utrechtse muurplantsoorten, onderverdeeld in zeven of acht ecozones; zoals de tongvaren, eikvaren, steenbreekvaren, muurpeper, tripmadam, muurleeuwenbek, gele helmbloem, klein glaskruid en kruipklokje.

De aanleg van het kunstwerk kostte 243.800 euro. In 2021 is door een inhuurkracht van de gemeente Utrecht de trap vernield doordat het groen voor onkruid werd aangezien. Het "onkruid" is weggebrand.

Achtergrond ontstaan (website artist) Deze opdracht maakt deel uit van een serie samenhangende natuurvriendelijke maatregelen in en langs de Utrechtse singel (Stadsbuitengracht geheten) op initiatief van omwonenden en ecologen.

​"Verspreid over 10 locaties zijn drijvende eilanden met moerasplanten, wilgentenen bollen met drijfblad- en onderwaterplanten, vooroevers, kruidenrijke oevers en een speciaal ontwikkelde fauna uittreedplaats geplaatst. Het initiatief startte eind 2013 toen bewoners groene ideeën konden indienen voor het Wijkgroenplan en Wijkwaterplan Binnenstad. Directe aanleiding waren de in 2012 door het waterschap aangelegde steile betonnen randen in de Stadsbuitengracht, onderdeel van het Zocherpark. Hun maatregelen heffen ter plaatse de barrièrewerking van de betonnen rand enigszins op door weer een gradiënt te creëren van plas-dras situaties, waar water en -oeverplanten kunnen ontwikkelen. De planten helpen het water te zuiveren en brengen er zuurstof in. De gekozen plantensoorten zijn een verrijking voor de reeds aanwezige stadsflora. Daar leveren ze onder en boven water voedsel en schuilplekken voor vissen en andere vliegende, lopende, kruipende en zwemmende dieren. Verder bieden ze dieren in- en uittreedplaatsen."

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all People (Social and Economic Value) projects →