Watertable voorziening Made Molenplein

Subsurface infiltration

Created at: 21 Dec 2021

Description

Trewatin heeft in opdracht van Den Ouden groep Schijndel een Watertable infiltratievoorziening aangelegd bij het project Molenplein te Made.

Trewatin heeft samen met Den Ouden groep en Ingenieursbureau Jens in een vroeg stadium meegedacht in het ontwerp. Hierdoor kon optimaal ingespeeld worden op de wensen van de gemeente Drimmelen. Dit heeft geresulteerd in het toepassen van industrieplaten welke onder afschot naar een gootelement zijn gelegd. Boven het gootelement zijn 2 inspectieschachten incl. putafdekking geplaatst zodat het systeem optimaal te inspecteren en onderhouden is.

De kelder van ca. 300m3 is met een hoogte van 1.50 m1 en een breedte van 1.10m1 tussen de poten volledig mantoegankelijk voor reiniging en inspectie. Bron: Trewatin.nl


Samenvatting (Dutch description)

Trewatin heeft in opdracht van Den Ouden groep Schijndel een Watertable infiltratievoorziening aangelegd bij het project Molenplein te Made.

Trewatin heeft samen met Den Ouden groep en Ingenieursbureau Jens in een vroeg stadium meegedacht in het ontwerp. Hierdoor kon optimaal ingespeeld worden op de wensen van de gemeente Drimmelen. Dit heeft geresulteerd in het toepassen van industrieplaten welke onder afschot naar een gootelement zijn gelegd. Boven het gootelement zijn 2 inspectieschachten incl. putafdekking geplaatst zodat het systeem optimaal te inspecteren en onderhouden is.

De kelder van ca. 300m3 is met een hoogte van 1.50 m1 en een breedte van 1.10m1 tussen de poten volledig mantoegankelijk voor reiniging en inspectie. Bron: Trewatin.nl

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Richard Walters

• Submitted 116 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 116 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →