Deep swale in (infiltration bekken) Einsteinstraat (3), Nijmegen

(bio) swale

Raingarden

Created at: 08 May 2017

Description

swale for processing water of undulating roads. combined with natural catchment of rainwater by water fords or watersplash (blauwbekkens)


Samenvatting (Dutch description)

Infiltratiebassin van 1,5 m diep die het water verwerkt van de weg. Het water van de hellende weg wordt afgevangen in een bluawbekken, een soort omgekeerde met blauwe stenen ingekleurde verkeersdrempel. Een goot vervoert het water van blauwbekken naar het groene infiltratiebassin

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →