water over dak HHNK

Measures heatstress

Created at: 08 Nov 2022

Description

water over dak HHNK


Samenvatting (Dutch description)

Opdrachtgever: HHNK
Verleende diensten: interne en externe aansturing van definitiefase t/m oplevering en nazorg; alle interne en externe communicatie; afstemming met directie en bestuur en vaststellen van kaders; definitief maken van  PVE; advisering over contractvorm en aanbestedingsvormen; voeren van 28 aanbestedingen waaronder aantal Europese; advisering over kantoorconcept en -inrichting op basis van Het Nieuwe Werken; Directievoering, Toezicht. Aansturen van separate project om 2.500 m2 zonnepanelen op dak te realiseren
Bruto Vloeroppervlakte: 10.160 m2
Periode: september 2007 – maart 2011
Duurzaamheid: Betonkernactivering met warmte en koudeopslag in de bodem, voorbereid op zonnepanelen, helofytenfilter, waterberging in terrein, koeling met waterdaken, koeling ICT ruimte met waterkoeling. Later zijn de zonnepanelen gerealiseerd.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 1731 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1731 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →