Climate adaptation measure - watersquares - storage basins Legedammene (2017

Watersquare

Water Playgrounds - Urban Area

Physical Activity, Playing and Meeting

Pleinen

Created at: 16 Jul 2022

Description

Combination or water storage for heavy rainfall in combination with skatepark, playground etc.


Samenvatting (Dutch description)

www.bisgaardlandskab.dk: Het klimaatproject bestaat uit een aantal regenwatervijvers, die slechts zeer zelden en voor korte tijd stilstaand water hebben. Twee van de vijvers zijn centraal gelegen in verbinding met de hoofdentree van het gebied. Een derde vijver grenst aan een bestaande ijsbaan en is uitgevoerd als een grote hellingbaan met lage zijkanten, de overige goten en vijvers zijn aangebracht tussen bestaande bebouwing, weggedeelten en ballenvelden. De meeste verschijnen als de sloten die we kennen uit het cultuurlandschap, met grassen en vaste planten bepaald door de verwachte hoeveelheid water en frequentie. Zo wordt het bekende sportlandschap toegevoegd aan een groter parkachtig karakter.

Het project in Gladsaxe laat zien hoe investeringen in klimaatadaptatie waarde kunnen toevoegen door gekoppeld te worden aan maatschappelijke en bewegingsinitiatieven die onze steden leuker en leefbaarder maken. De concrete meerwaarde van de plant, vergeleken met een traditionele regenwateroplossing, zit in de nieuwe activiteiten en recreatieve landschapselementen die nieuwe attracties creëren voor een groep gebruikers die het sportgebied anders niet zou bezoeken.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 1961 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1961 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →