klimaatadaptatie wadi en speelplaats zilvermeeuw Fijnaart

(Bio)swale

Climate Adaptation - Solution Rainwater Nuissance

Water Playgrounds - Urban Area

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 13 Aug 2021

Description

klimaatadaptatie zilvermeeuw Fijnaart


Samenvatting (Dutch description)

klimaatadaptatie zilvermeeuw Fijnaart Het West-Brabantse dorp Fijnaart is kwetsbaar voor extreme regenbuien. Om de wateroverlast aan te pakken heeft de gemeente Moerdijk het project Fijnaart WaterProof gestart. Onderdeel van dit project is de aanleg van een nieuwe speelplek aan de straat Zilvermeeuw. Het is een echt speelpark geworden waarin ook een wadi ligt. Het water dat de wadi opvangt, is een van de speelelementen van het speelpark.

Hoe kwam het speelpark Zilvermeeuw tot stand?

Met het speelpark Zilvermeeuw koppelt de gemeente Moerdijk twee verschillende opgaven in de openbare ruimte aan elkaar: het Speelruimteplan en het project WaterProof Fijnaart. Het Speelruimteplan houdt in dat Moerdijk sinds 2017 oude speelplekken aanpast en verbetert. En met Fijnaart Waterproof gaat ze vanaf 2016 wateroverlast tegen, onder andere door waterbergingen aan te leggen. Door een oude speeltuin te vernieuwen en er een wadi aan te leggen combineert de gemeente deze twee ambities dus. Het filmpje hieronder geeft je een virtuele rondleiding door het speelpark. Wie zijn er allemaal bij de aanleg betrokken?

Een belangrijk onderdeel van het Speelruimteplan is dat de gemeente bewoners betrekt bij nieuwe projecten. De reden daarvoor is dat speelplekken ook ontmoetingsplekken zijn voor volwassenen en ouderen. Bij de aanleg van het speelpark Zilvermeeuw zijn daarom buurtbewoners betrokken. Zij hebben tijdens verschillende bijeenkomsten kunnen vertellen waar ze behoefte aan hadden. Daarna heeft de gemeente een ontwerpschets gemaakt waarop bewoners weer konden reageren. De gemeente heeft de reacties van de bewoners aan leverancier Boerplay overgebracht. Boerplay heeft die verwerkt in het uiteindelijke uitvoeringsplan. Hoe werkt de wadi in het speelpark?

Bij zware regenbuien kan het water vanaf de straat de wadi in stromen. Als het water in de wadi te hoog komt te staan, voert een drainagebuis het water af naar het riool. Tegelijk is de wadi een van de belangrijke speelelementen in het nieuwe speelpark. De wadi ligt als een gracht rondom een speeleiland met verschillende speeltoestellen. Als de wadi vol water ligt kunnen kinderen er via een omgevallen boomstam, grote zwerfkeien of een wiebelbrug overheen lopen. Speelpark vol waterplezier

Naast het speelpark ligt een grote vijver. De gemeente heeft deze vijver aan het speelpark verbonden door twee knotwilgen te verwijderen. Daardoor lijkt het net alsof beide plekken bij elkaar horen. Daarnaast is er een waterspeelplaats gemaakt met een handpomp. Met deze pomp kun je water omhoog pompen. Het stroomt dan via een houten gootje naar een waterbak. Hierdoor is water het belangrijkste thema van het speelpark. Het is voor de gemeente belangrijk dat het speelpark vooral waterplezier uitstraalt. Ook goed voor sociale cohesie en biodiversiteit

Het speelpark Zilvermeeuw is een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Zo stimuleert het park ook de sociale cohesie van de buurt. Behalve met water spelen, kunnen kinderen er rennen, klimmen, schommelen en met zand spelen. En voor volwassenen staan er fitnesstoestellen waarmee ze aan hun conditie kunnen werken. Daarnaast heeft de gemeente besloten om het gras op sommige taluds niet te maaien, waardoor de biodiversiteit kan toenemen.

Leerpunten

Hoe effectief het speelpark Zilvermeeuw wateroverlast tegengaat, moet in de toekomst blijken. Bij de aanleg van de wadi heeft de gemeente alvast het volgende geleerd: Bij zware regenbuien mag de wadi niet te lang helemaal gevuld zijn met water. Dat is gevaarlijk voor kleine kinderen, die dan kunnen verdrinken. Daarom zit er onderin de wadi een buis om het water af te voeren naar het riool. Achteraf gezien had de gemeente deze buis liever op de vijver aangesloten. Dat zou nog beter zijn geweest om het riool te ontlasten. Contactpersoon

Bert Voeten Gemeente Moerdijk Bert.voeten@moerdijk.nl

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →