subsurface waterstorage and heatstress planting a tree Groningen The Netherlands

Measures heatstress

Rainwater harvesting

sub surface infiltration boxes

Created at: 23 Jul 2021

Description

planting a tree Groningen The Netherlands


Samenvatting (Dutch description)

planting a tree Groningen The Netherlands veel mensen zien de markt van groningen als de meest versteende plek zonder schaduw. Hittestress maatregel is vergroening, een boom en zitplek in het centrum. Oppervlak groeiplaats: 100 m3. Bergingscapaciteit: 25 m3. Voeding vanaf Stadhuis

Het tweede deel van het ondergronds bewateringssysteem van BuildingG op de Grote Markt in Groningen is in het najaar klaar. De ingegraven kratten vangen het regenwater van omliggende gebouwen op om de bomen op de markt in droge tijden van water te voorzien. Het systeem slaat ook overtollig regenwater bij hoosbuien op om wateroverlast te voorkomen. Het is eerder succesvol getest in de klimaatproeftuin op de Zernike Campus.

Eind 2022 zijn de werkzaamheden begonnen om het eerste deel van het ondergrondse bewateringssysteem aan te leggen. Zo is er een groot gat van 10×10 meter en 1,50 meter diep gegraven, waarin het kunststof krattensysteem is geplaatst. In het midden van het krattensysteem is in een bed van speciale boomgrond een nieuwe plataan van 40 tot 50 jaar oud geplant en verankerd. De wortels zullen zich volledig gaan verspreiden door het krattensysteem.

Voedingsbodem

In tijden van veel regen vult het systeem onder de boom zich met liters schoon water. In tijden van droogte kan de boom via zijn wortels zo voldoende water tot zich nemen. Wanneer er te veel regenwater valt, is het systeem zodanig gereguleerd dat het via een overstort automatisch naar lagere plekken richting Diepenring wegstroomt.

Communicerende vaten

De aanleg van het tweede deel van het krattensysteem vindt in het najaar plaats. Ook aan de noordzijde van de Grote Markt en op het Waagplein komen vergelijkbare systemen. Ze staan allemaal met elkaar in verbinding als een soort communicerende vaten.

Sensoren

In totaal zal zo’n 2000 m2 van het ondergrondse Grote Markt-gebied gevuld worden met dit systeem, wat neerkomt op zo’n 10 procent van het gehele oppervlak van het pleingebied. Sensoren monitoren na ingebruikneming zuurstofgehalte en watergehalte. Het systeem is vorig jaar met succes getest op het Zernike-terrein. Het is bewezen technologie die nu voor het eerst op deze schaal in een (stenige) binnenstad als Groningen wordt toegepast, stelt de gemeente Groningen.

Klimaat

Met het planten van de bomen op de Grote Markt speelt de gemeente Groningen naar eigen zeggen in op de klimaatopgave van deze tijd. In de zomers kan het nu namelijk behoorlijk warm worden op het plein. De bomen die op de Grote Markt komen te staan, brengen verkoeling met zich mee. Ook komen er zitplekken onder de bomen, zodat bezoekers in de schaduw kunnen zitten.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 1875 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1875 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →