Afkoppelproject woonwijk Beneden-Leeuwen

ART (related to climate adaptation)

Storm Water Drainage

Water Playgrounds - Urban Area

Created at: 20 Nov 2019

Description

In Beneden-Leeuwen it is impossible to infiltrate rainwater because of the clayy soil structure. To emphasize the importance of disconnection and the correct drainage of rainwater, a smart and fun solution has been chosen. Water-spouts and water tiles are used in the new Leeuwse Veld district.


Samenvatting (Dutch description)

In Beneden-Leeuwen is het onmogelijk om regenwater te infiltreren vanwege de kleiige bodemopbouw. Om het belang van afkoppelen en de juiste afvoer van regenwater te benadrukken, is voor een slimme en leuke oplossing gekozen. In nieuwbouwwijk het Leeuwse Veld wordt namelijk gebruik gemaakt van waterspuwers en watertegels. Om dit voor de bewoners aantrekkelijk te maken heeft Suzanne Venhorst projectleider riolering van West Maas en Waal, een waterspuwer ontwikkeld. De waterspuwer staat in de tuin op de grens met de stoep. De regenpijp van de woning is op de waterspuwer aangesloten. Als het regent stroomt het water uit deze spuwer op de stoep. Het systeem werkt op basis van de Wet van de communicerende vaten. Eenmaal op de stoep stroomt het regenwater verder via speciale watertegels. Dit zijn speels vormgegeven stoeptegels met kronkelige gootjes. Door deze gootjes stroomt het water naar de straat of put.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Fathia timmermans

• Submitted 1 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all People (Social and Economic Value) projects →