Westervoort - Klimaatboom -Climatetree

Measures Heatstress

Created at: 08 Feb 2017

Description

Bij de revitalisatie van dit deel van de wijk was onvoldoende ruimte om groen terug te brengen in het verdicht stedelijk gebied. Een oplossing is de klimaatboom. De klimaatboom wordt gevoed met afvloeiend hemelwater. Tegelijkertijd wordt het water vastgehouden om later vertraagd afgevoerd te worden. Met deze klimaatboom willen de het centrum water-robuust en groen houden.


Samenvatting (Dutch description)

In dit project zijn klimaatbomen toegepast. Het afvloeiende regenwater wordt deels gebruikt voor de bewatering van de boom. Restant van het afgekoppelde regenwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Maarten Hulstijn

• Submitted 1 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Heat projects →