Climate adaptation measure Ryparken (2018)

(Bio)swale

Watersquare

Pond (Retention pond)

Created at: 16 Jul 2022

Description

bisgaardlandskab. Climate adaptation and area beautificationIn the same connection as HOFOR established new rainwater systems for delaying cloudburst water, the City of Copenhagen wanted to offer an area beautification of sports and recreational park areas which is adjacent to the congested residential area Ryparken. As a starting point, thorough analyzes have been carried out of the urban, geological and hydraulic conditions at the project area.

The analyzes showed, among other things, that, despite the city's growth, it was still possible to perceive a valley stretch from the ice age, which connects Nørrebro with the Øresund coast. The project presents four possible scenarios for the incorporation of rainwater ponds in the same overall landscape feature.

In each scenario, a unifying course of ponds is established which is decorated with submerged gardens and smaller green space formations, which together create a large and continuous recreational area along the entire width of the valley.

The recreational course slides in between the new and existing sports fields, so that these are connected and have a common area where players can meet the park's other visitors


Samenvatting (Dutch description)

www.bisgaardlandskab.dk

Klimaatadaptatie en gebiedsverfraaiing : de stad Kopenhagen wilde een gebiedsverfraaiing combinerne met waterberging voor klimaatbuien in sport- en recreatieparken die grenst aan de drukke woonwijk Ryparken. Als uitgangspunt zijn grondige analyses gemaakt van de stedelijke, geologische en hydraulische omstandigheden in het projectgebied.

De analyses toonden onder andere aan dat, ondanks de groei van de stad, het nog steeds mogelijk was om een ​​droogdal uit de ijstijd waar is te nemen, dat Nørrebro verbindt met de Øresundkust. Het project presenteert vier mogelijke scenario's voor de inpassing van regenwatervijvers in hetzelfde algemene landschapselement.

In elk scenario wordt een verbindende loop van vijvers aangelegd die is versierd met verzonken tuinen en kleinere groenformaties, die samen een groot en aaneengesloten recreatiegebied creëren over de gehele breedte van de vallei. Het lijkt erop dat er een waterplein is gecreerd.

Het recreatieparcours schuift tussen de nieuwe en bestaande sportvelden, zodat deze met elkaar verbonden zijn en een gemeenschappelijke ruimte hebben waar spelers de andere bezoekers van het park kunnen ontmoeten.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 2291 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2291 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →