Duurzaam wonen project Rivierduinen te Silvolde

(bio) swale

Problem area - rainwater nuisance

Climate adaptation - rainwater nuissance

Depaving urban area (Operatie Steenbreek)

Created at: 09 May 2022

Description

We currently do not have a detailed description of this project.

Samenvatting (Dutch description)

voormalig fabriekterrein van oude buizenfabriek wordt omgezet naar woonwijk rivierduinen. Van het bestaande verharde oppervlak wordt x ha verwijderd

Bestemmingsplan: Het oorspronkelijk terrein is nagenoeg geheel verhard en in de nieuwbouwplannen, komt een groot gedeelte terug als onverhard terrein. Dit onverhard terrein leent zich, gelet op de grondsoort en grondwatertrap, heel goed voor de infiltratie van hemelwater.

De gemeente heeft een stresstest uitgevoerd waaruit blijkt dat met name in het centrum van Silvolde wateroverlast zal ontstaan in de toekomst. In de genoemde stresstest is ook naar voren gekomen dat in extreme situaties het terrein rond de voormalige buizenfabriek, circa 15 tot 30 cm onder water kan komen staan. Met het oog hierop, moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die dit plan biedt om water vast te houden en/of te infiltreren. Daarmee kunnen problemen met wateroverlast voorkomen worden.

Mede gelet op de kansen en de uitkomsten van de stresstest, wordt geadviseerd minimaal 40 mm water op te vangen en vertraagd af te voeren en mogelijk meer, gelet op de optimale omstandigheden hiervoor binnen dit plangebied.

Het huidige verharde oppervlak van 18.400 m2 neemt af naat 7.611 m2. Afname van 60 %

Met een verhard oppervlak van 7.611 m2 betekent het dat er voorzieningen moeten zijn om minimaal 304 m3 water te kunnen bergen. Hiervoor worden verschillende oplossingsrichtingen en systemen ingezet. • In het plangebied zijn 3 wadi’s opgenomen. De wadi’s hebben een totale oppervlakte van circa 317 m2. Uitgaande van een gemiddelde waterdiepte van 40 cm, is de totale bergingscapaciteit van de wadi’s circa 127 m3 • Daarnaast is er een lijngoot opgenomen. Deze zorgt onder andere voor het sturen van het hemelwater in het gebied. De lijngoot beslaat een oppervlak van 173 m3. Met 7 cm water in de goot, geeft dit 12 m3 waterberging • De ondergrond in het plangebied leent zich goed voor het infiltreren van hemelwater. De groende ruimte wordt zo ingericht dat hier de overige 166 m3 geborgen kan worden en kan infiltreren. Dit wordt gerealiseerd door de groene ruimte iets verlaagd te hebben liggen ten opzichte van de omgeving. Het wordt geen duidelijke verlaging zoals bij een wadi, maar een nauwelijks zichtbare verlaging waar in geval van neerslag water zich kan verzamelen en kan infiltreren

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →