Steenbreek en groener schoolplein speciaal onderwijs het Kroonpad en Zonnehoek(2019)

Permeable Pavement

Measures Heatstress

Depaving Urban Area (Operatie Steenbreek)

Created at: 30 May 2022

Description

School with schoolyards is realised in 2012. Schoolyards contained Parksteen, de watertrespassing pevement from the Aquaflow company. In 2019 the municipality of apeldoorn subsidized the transformation to a green "natural"playground. thus reducing heatstress. The big question is now how the rainwater is processed.


Samenvatting (Dutch description)

Het plein wordt vergroend, is onderdeel van het NK tegelwippen 20cxx en subsidieregeling vergroenen schoolpleinen gemeente Apeldoorn.

De gemeente Apeldoorn heeft een subsidieregeling voor voor het maken van het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groene schoolplein. In 2019 zijn 11 schoolpleinen vergroend, in 2020 gaat het om 9 schoolpleinen.

Wat vanuit water wel merkwaardig is, is dat er aquaflow Parksteen is aangelegd in 2012 met een waterpasserende voeg. Het is wel interessant te zien hoe het nieuwe niet aankoppelen met het groene schoolplein is uitgevoerd. In het allerergste geval is de hittestress verminderd, maar is het risico op wateroverlast toegenomen.

Ontwerper Nijha: Waarom een groen schoolplein? Wanneer kies je als school nou voor een groen schoolplein? De Hogeschool van Leiden heeft hier het antwoord op. De voordelen van een groen schoolplein:

  1. Het vermindert gedrags- en concentratieproblemen bij kinderen;
  2. Kinderen gaan meer bewegen. Bijna de helft van alle kinderen in Nederland beweegt te weinig matig intensief;
  3. Kinderen gaan meer buitenspelen. De afgelopen jaren is een duidelijke afname zichtbaar in het aantal keer dat kinderen buitenspelen en in contact komen met de natuur. Dat terwijl tachtig procent van de leerlingen aangeeft buitenonderwijs wel leuk te vinden!

Voordelen van een groen schoolplein

Het klinkt zo mooi; grijs eruit en groen erin. Maar wat levert het op? Lees hier een greep uit de voordelen:

  1. Een groen schoolplein nodigt kinderen uit om op verschillende manieren te spelen. Kinderen spelen daardoor creatiever, gevarieerder én meer;
  2. Het daagt kinderen uit om hun grenzen te leren kennen en te verlengen. Op een groen schoolplein zijn vaak meer mogelijkheden om risico’s te leren nemen dan op een grijs schoolplein. Er kan gespeeld worden op hoogte of er zijn plekjes in het groen waar kinderen zich kunnen verstoppen. Voor kinderen is dit prettig én leerzaam;
  3. Een groen schoolplein stimuleert de biodiversiteit.
  4. Al eens een buitenles gegeven? Een groen schoolplein biedt het ideale podium; zie bloemen groeien, bladeren verkleuren en vlinders vliegen.
  5. De aanwezigheid van groen verbetert het werkgeheugen en buitenspelen op een groen plein zorgt ervoor dat kinderen daarna hun aandacht beter bij de lesstof kunnen houden;
  6. Het bevordert de motorische ontwikkeling van kinderen. De beweegaanleidingen liggen namelijk niet meer zo voor de hand;7. Een groen schoolplein is bestand tegen droogte, hitte, wateroverlast en storm!

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →