Swale / infiltratieveld/Steenbreek Malderburchtstraat (2006)

(Bio)swale

Depaving urban area (Operatie Steenbreek)

Bad BMP - Non-functioning Climate Adaptation

Created at: 08 May 2017

Description

swale for processing water of undulating roads. combined with natural catchment of rainwater and gutters. Project is depaving project with the replacement of a paved walking area by a swale.


Samenvatting (Dutch description)

Het afkoppelproject maakt deel uit van het Afkoppelplan voor Hatert. Doel was om 25 % van het verharde oppervlak van 52 ha af te koppelen. Het project startte in 2000 en het doel is rond 2015 bereikt.

Bij het project Malderburchtstraat is in 2007 een steenbreek project uitgevoerd. Het voetpad was overwoekerd met onkruid en is verwijderd. Op die plaats is een infiltratieveld aangelegd dat extensief wordt beheerd. Bij de reconstructie is de weg op 1 oor gelegd zodat deze naar het infiltratieveld afwatert. De huizen zijn afgekoppeld aan de voorkant en wateren via een gootje in de tuinen af naar de weg.

Geleerde lessen van het project:

  1. In schrale grond duurt het ca 2 jaar voor een goed ontwikkelde grasmat ontstaat, iets meer organische stof in het zand zou dit kunnen verbeteren.
  2. Aannemers van andere project in de buurt moeten worden aangestuurd zodat een wadi niet als opslag voor gebroken asfalt wordt benut dan wel als zanddepot omdat de "natuurlijk"kuil aanwezig is
  3. De gootinstroom met keien en cement voegen vraagt om afkadering met trottoirbanden, anders gaat door erosie de instroom aan gort. De instroom van slib zorgt al vrij snel voor opeenhoping, dit moet jaarlijks tot twee jaarlijks worden verwijderd , anders wordt de instroom geblokkeerd en komt het water van de weg niet langer in het infiltratieveld.
  4. Extensief beheer is goed voor biodiversteit, maar kan ook leiden tot dumping van zwerfvuil. meestal betreft het plantenresten dode planten die deels met kluit in het infiltratieveld worden gegooid.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 1658 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1658 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →