(voor en na BMP) Thomas van Aquinostraat e.o. klimaatadaptieve inrichting

(Bio)swale

Raingarden

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 26 Aug 2020

Description

Klimaatadaptieve inrichting bestaand stedelijk gebied


Samenvatting (Dutch description)

Klimaatadaptieve inrichting bestaand stedelijk gebied:

  • Oppervlakkige afwatering parkeerplaatsen, wegen en trottoirs richting (verlaagd) groen en wadi-achtige voorzieningen;
  • Afwatering regenpijpen via uitstroomtegelje trottoir;
  • Oppervlakkige afwatering via verlaagde banden en openingen in de bandenlijn;
  • Verschillende wadi's: met gras, speeltestellen en/of vaste planten;
  • Tot slot is een deel van de straat gedempt en heeft plaats gemaakt voor een park met groen, wadi's, stapstenen, bankjes, beweegtoestellen, etc.

Voor het klimaatbeleid van Tilburg en hoe particulieren worden betrokken zie https://www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg/beleid/

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Sander Kossen

• Submitted 20 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 20 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →