's Hertogenbosch, waterplein (Eikendonkplein) BMP

Watersquare

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 02 Dec 2014

Description

's Hertogenbosch, water square. functions as a temporaly waterstorage area during downpours. Afterwards it slowly discharges its water to river Aa. Area was reconstructed in the period 2012-2016. Watersquare was constructed in 2013 and tested full scale in 2015. Last visit june 2019 a resident was interviewed whether the square was ever filled. The answer was up to now only once during the test in 2015.


Samenvatting (Dutch description)

Waterplein Eikendonkplein is gemaakt in 2013. maakte onderdeel uit van de reocnstructie van het gebied 2012-2016. Het waterplein bergt water bij hevige regenval en voert het vertraagd af naar de rivier de Aa. Het waterplein is in 2015 met een fullscale test beproefd. Bij het laatste veldbezoek in juni 2019 is een inwoner gevraagd hoe vaak het plein heeft volgestaan. het antwoord was 1x en wel tijdens de fullscale test van 2015.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →