Save Wall: circular & climate adaptive urban greening

Storage for water

Green Walls

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 15 Jun 2021

Description

We combine circularity with climate adaptation. We combine grey (plastic waste) with green (plants) and blue (waterstorage). Therefor We turn the restmix of local plastic waste (PP & PP), which normally gets burned or dumped, into large building blocks. From these blocks we build walls. As a next step we fill the blocks with bio-substrate (fermented soil with lots of micro-organisms) and an irrigation system based on rainwater. Then hundreds of plants are put into the walls. Each circular wall turns into a vertical green garden. We re-use tons of plastic waste and reduce at the same moment CO2-levels, fine dust and heat stress. We reduce the risks of floodings by storing rainwater in the blocks. We reduce noise disturbance and improve the living quality of neigbourhoods. At the same moment we improve the bio-diversity with our selection of plants. The focus is on separated collection of regional waste plastics. We offer citizens an easy way to work on a global problem: separate your plastic waste and let us turn it into building blocks for local houses. We can create new jobs in cities based on there own plastic waste stream. In Almere / Amsterdam region we are currently building our first Green Plastic Factory, for processing the plastic waste of this large region. This year we are doing 10 pilot projects, to research the best shapes of the building blocks, the optimal irrigation technique and the mix of plants and substrate with the largest impact on our goals.


Samenvatting (Dutch description)

Wij combineren circulariteit met klimaatadaptatie. We combineren grijs (plastic afval) met groen (planten) en blauw (waterberging). Daarbij maken we van de restmix van lokaal plastic afval (PP & PP), dat normaal gesproken wordt verbrand of gedumpt, grote bouwstenen. Van deze blokken bouwen we muren. Als volgende stap vullen we de blokken met biosubstraat (gefermenteerde grond met veel micro-organismen) en een irrigatiesysteem op basis van regenwater. Vervolgens worden honderden planten in de muren gezet. Elke circulaire muur verandert in een verticale groene tuin. We hergebruiken tonnen plastic afval en verminderen tegelijkertijd CO2-niveaus, fijnstof en hittestress. We verkleinen de kans op overstromingen door regenwater op te slaan in de blokken. We verminderen geluidsoverlast en verbeteren de woonkwaliteit van buurten. Tegelijkertijd verbeteren we de biodiversiteit met onze selectie van planten. De focus ligt op gescheiden inzameling van regionaal afvalplastic. We bieden burgers een makkelijke manier om aan een wereldwijd probleem te werken: scheid je plastic afval en laat het ons ombouwen tot bouwstenen voor lokale huizen. We kunnen nieuwe banen creƫren in steden op basis van hun eigen plastic afvalstroom. In de regio Almere/Amsterdam bouwen we momenteel onze eerste Green Plastic Factory, voor de verwerking van het plastic afval van deze grote regio. Dit jaar doen we 10 pilotprojecten, om te onderzoeken wat de beste vormen van de bouwstenen zijn, de optimale irrigatietechniek en de mix van planten en substraat met de grootste impact op onze doelen.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

René Notenbomer

• Submitted 2 projects
• Expert at Heat
• Netherlands

View all 2 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →