Klimaatbestendig schoolplein OBS Slingerbos

Klimaat Actief!

Depaving urban area (Operatie Steenbreek)

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 14 Feb 2018

Description

Basisschool OBS Slingerbos neemt het initiatief om het schoolplein, dat nu nog grotendeels uit tegels bestaat, om te zetten in een groen-blauw schoolplein. Hiermee wordt het plein niet alleen klimaatbestendig gemaakt, ook worden de kinderen uitgedaagd om in en met de natuur te spelen en meer te bewegen. Bovendien wordt het nieuwe plein aangegrepen voor educatief gebruik.

Om het plein beter bestand te maken tegen klimaatverandering legt de school een IT-riolering aan om hemelwater af te koppelen. Dit is een riool dat hemelwater, via een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis, in de bodem laat infiltreren. Op deze manier kan het hemelwater infiltreren in de zandgronden onder het schoolterrein in plaats van dat het naar de zuivering wordt afgevoerd. Door het hemelwater over het schoolplein via gootjes af te voeren, wordt meteen een beleving gecreƫerd rondom afkoppelen, het afkoppelen wordt zichtbaar.

Ter plaatse van de patio op het terrein wordt bovendien een afvoer gerealiseerd die hemelwater naar twee bovengrondse waterbergingen leidt: zowel aan de oost- als westzijde van de school worden laagtes gegraven waar het water bij extreme regenval tijdelijk kan worden geborgen.


Samenvatting (Dutch description)

Basisschool OBS Slingerbos in Diepeveen gaat een klimaatbestendig schoolplein realiseren. De school heeft van het waterschap een subsidie gekregen voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Het dak wordt afgekoppeld en het plein wordt vergroend.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Stan Vergeer

• Submitted 5 projects

View all 5 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all People (Social and Economic Value) projects →