Groen blauw schoolplein basisschool Vianova

Watersquare

Depaving Urban Area (Operatie Steenbreek)

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 13 Nov 2019

Description

Groen blauw schoolplein


Samenvatting (Dutch description)

Het schoolplein was een betegelde vlakte met welgeteld een boom. In periodes met veel regen, stond het plein regelmatig blank. De tegels zijn grotendeels uit het plein gehaald en vervangen door bomen en planten met speelelementen. Daarbij zijn plantensoorten gebruikt die aantrekkelijk zijn voor insecten en er zijn bijen- en wormenhotels geplaatst. Ook is er een moestuintje aangelegd. Om water voor de kinderen zicht- en beleefbaar te maken zijn regenwatergeultjes gemaakt en is een waterpomp geplaatst. Regenwater is afgekoppeld en wordt ondergronds opgeslagen. Toekomstig onderhoud wordt door leerlingen en ouders uitgevoerd.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Caroline vdzee

• Submitted 2 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →