Spoorpark Tilburg The Netherlands

Other categories

Multifunctional Climate Adaptation

Created at: 29 Aug 2020

Description

Spoorpark Tilburg The Netherlands


Samenvatting (Dutch description)

Spoorpark Tilburg The Netherlands

Een grensverleggend burgerinitiatief Een paar jaar geleden kocht de gemeente Tilburg het (voormalige) Van Gend en Loosterrein (VGL-terrein). Het terrein is 7,5 ha. groot, is centrum-stedelijk gelegen en maakt deel uit van de spoorzone die volop in ontwikkeling is. Na aankoop is het VGL-terrein gedeeltelijk gesaneerd. Over de bestemming van het terrein zei het Coalitieakkoord 2014-2018: ‘Wij kiezen voor het Van Gend en Loosterrein een combinatie van groen en leisure. Oftewel in het midden een park met landelijke, groene activiteiten en aan de beide uiteinden ruimte voor vestiging van vrijetijdsvoorzieningen. Zolang er nog geen concrete plannen zijn kunnen er tijdelijke activiteiten plaatsvinden zoals een stadscamping of stadsland-bouw. De betrokkenheid van de bewoners blijft belangrijk.’ In juli 2014 werd er een ’regieteam’ ingesteld om de voornemens uit te werken. Deelnemers aan dit regieteam waren de Stichting Hart van Brabantpark, de wijkraden Noordhoek en Goirke-Hasselt/ Bouwmeesterbuurt, Midpoint, Beach Tilburg en de gemeente Tilburg. Het College van B&W stemde op 14 juli 2015 in met het door hen opgestelde Plan van Aanpak uit april 2015. Het regieteam nam in opdracht de verdere voorbereiding en uitvoering van de voornemens op zich. ‘Overheidsparticipatie’, een nadrukkelijke doelstelling in het Coalitieakkoord 2014- 2018, moest hier worden verwezenlijkt. Terzijde, wij geven de voorkeur aan de term ‘burgerparticipatie’. In de nazomer van 2015 werd besloten de verantwoordelijkheden van planindieners en planbeoordelaars te scheiden. De verantwoordelijk wethouder, Berend de Vries, verzocht Johan Dunnewijk – voormalig directeur-bestuurder van woningcorporatie WonenBreburg – een nieuwe en in bovenstaande zin onafhankelijke regiegroep samen te stellen en hiervan als voorzitter te fungeren. De wethouder maakte dit publiekelijk bekend op 16 oktober 2015 tijdens de zogeheten ‘aftrapbijeenkomst’.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

climatescan

• Submitted 1318 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1318 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →