Water trespassing pving and Porous paving Voorstadslaan (2003)

Permeable pavement

Grid Pavers (permeable pavement)

Depaving urban area (Operatie Steenbreek)

Created at: 07 May 2017

Description

Water trespassing paving (Aquaflow/Formpave 2000) in parking lots (2003 project)


Samenvatting (Dutch description)

Het project is een pilot project waarmee de gemeente Nijmegen ervaring opdeed met methoden in de aanloop en na vaststelling van het Waterplan (2001)

Ontwerp is van 2002. In 2003 is waterpasserende verharding in de parkeervakken aangelegd. Veel daken zijn afgekoppeld en voeren af naar de stoep. dit water komt niet goed in de parkeervakken. Na wateroverlast in de stoep en op straat en onderzoek in 2009 is in 2010 aanvullend poreuze infiltratieverharding in de stoep aangelegd. Dit reduceerde de wateroverlast met 90 %. Een paar jaar later is de slecht doorlatende grondlaag tussen parkeervakken en stoep op de locaties met de grootste waterplassen doorbroken met een grindkoffer van 1,5 m hoog. Het groen is vervolgens iets verlaagd en fungeert als overvloeiveld van de stoep en de daken. Inwoners klaagden ook over niet goed uit kunnen stappen naar het groen. dit is ivm te hard rijden auto's op rijbaan gewenst voor veiligheid kinderen. Als oplossing hiervoor zijn met grasbeton overstapstroken aangelegd. De aanleg van het groen is voor Nijmegen de eerste keer dat al in 2003 steenbreek is toegepast en verharding is omgezet naar groen.

lessons learned: ONTWERP: De hoeveelheid verharding die afwatert naar 1 m2 waterpasserende verharding moet beperkt worden tot 1 m2 op 1 m2 infiltratieverharding ONTWERP: AANLEG: in contract regelen dat aannemer in aanlegfase bladeren en slib verwijderd zodat het systeem schoon wordt opgeleverd BEHEERFASE: geen infiltratieverharding aanleggen bij kruispunten. kabels en leidingboeren leggen de onderbouw nooit netjes terug.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 1435 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1435 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →