Grid paver, grasbeton parkeerplaats wijkcentrum hatert (2008)

Permeable Pavement

Depaving Urban Area (Operatie Steenbreek)

Created at: 23 Sep 2021

Description

Grasbeton aangelegd als aanvulling op het infiltratieriool. Bij reconstructie zijn de drie oorspronkelijk sportzalen omgezet in een wijkcentrum met parkeerplaats, Cruyfcourt en parkeerplaats. Netto is daarbij het verhard oppervlak afgekomen met ca 1500 m2. Het parkeerterrein is bestraat met grasbeton dat in enige mate is begroeid. De bloemperken rond de bomen/lantarenpalen wordt beperkt bijgehouden.


Samenvatting (Dutch description)

Grasbeton aangelegd als aanvulling op het infiltratieriool. Bij reconstructie zijn de drie oorspronkelijk sportzalen omgezet in een wijkcentrum met parkeerplaats, Cruyfcourt en parkeerplaats. Netto is daarbij het verhard oppervlak afgekomen met ca 1500 m2. Het parkeerterrein is bestraat met grasbeton dat in enige mate is begroeid. De bloemperken rond de bomen/lantarenpalen wordt beperkt bijgehouden.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 2291 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2291 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →