Damsterplein - Klimaatadaptief

Problem Area - Rainwater Nuisance

Storage for water

Problem Area - Heatstress Urban Area

Climate adaptation - heat stress measures

Created at: 19 Feb 2021

Description

The municipality of Groningen has plans to make the Damsterplein greener and more climate adaptive. Currently, this square is often dealing with heat stress and floodings. Furthermore, the square has a round shape, incorporates very little natural green and is fully paved, all of which means that rainwater will be directed to surrounding streets. And to add to this, the square is not a hospitable environment due to the lack of seats and its grey charisma. By developing green islands, adding plants, public seats and water storage facilities, the new plans for the square are aiming to change all of the above.

The main goal of the plans are to create a place filled with green and water. This is made difficult by the presence of a parking garage underneath the square. This forces the new green and blue facilities to be well distributed among the square and to be placed mostly around the borders. By developing bioswales, wadi’s and façade gardens on the square, the effects of sunlight and heat will be limited. There’s also ongoing research into more innovative techniques, such as a buffer for storing excessive rainwater in the parking garage. The water in this buffer can later be reused for other purposes, such as for sanitary facilities or water plants.


Samenvatting (Dutch description)

De gemeente Groningen wil het huidige Damsterplein vergroenen en klimaatadaptiever inrichten. Momenteel heeft het Damsterplein erg te leiden onder wateroverlast en hittestress. Er is veel verharding, weinig bomen en het plein is bol waardoor het geen water vasthoudt. Daarnaast is het door gebrek aan zitplekken en de grauwe uitstraling geen fijne verblijfsplek. Door het aanleggen van groene eilanden, beplanting en waterbergingsplekken, en door het creëren van zitplekken moet hier verandering in komen.

Het plein moet weer plek bieden voor groen en water. Doordat zich echter een parkeergarage onder het plein bevindt, is belangrijk om het gewicht van de nieuwe inrichting goed te verdelen, voornamelijk langs de randen van het plein. Door het toepassen van geschikt groen kan water worden gebufferd in bioswales, wadi’s en geveltuinen die directe instraling van de zon tegengaan en door verdamping ook verkoelen. Meer innovatieve technieken worden ook onderzocht, zoals het bufferen van water in de parkeergarage, om later te herbruiken voor toiletvoorzieningen of het bewateren van de beplanting.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos

Algemeen/general
Wie onderhoudt de maatregel?/Who maintains the measure? Gemeente
Jaar van aanleg/year of construction 2024 (in ontwikkeling)
Biodiversiteit/biodiversity
Staat van biodiversiteit/state of biodiversity Lage biodiversiteit
Omgeving/environment
Wat voor functies vind je om de maatregel heen?/what kind of fuctions can you find around the measure?
  • Wonen
  • Winkels
  • Publieke ruimte
Wat is de bebouwingsdichtheid om de maatregel heen?/what is the building density around the measure? Erg dicht - bv. stadscentrum
Vervuiling/pollution
Is er oppervlaktevervuiling? (bv. afval)/Is there surface contamination? (e.g. waste) Ja, veel

About the author

Joey Koning

• Submitted 160 projects
• Expert at People (Social and Economic Value)
• Netherlands

View all 160 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Climate Events - Learning From Trouble projects →