natte ogen, atlier de Lyon

Storage for water

ART (related to climate adaptation)

Created at: 03 Dec 2020

Description

natte ogen, atlier de Lyon


Samenvatting (Dutch description)

Natte ogen

Het kunstwerk is de verbeelding van de drie waterniveaus die in de inrichting van het waterpark belangrijk zijn: de waterberging voor het waterschap op het niveau van de Pekel Aa in het oostelijk bassin, het waterniveau voor de stadsuitbreiding en het polderniveau in de kwelsloot.

Ontwerp: i.s.m. landschapsarchitect Wim Boetze Opdrachtgever: DLG (Dienst Landelijk Gebied) Lokatie: Winschoten

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

climatescan

• Submitted 1871 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1871 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →