Water art in eco swale Grootstal (1997)

ART (related to climate adaptation)

Bad BMP - Non-Functioning Climate Adaptation

Created at: 30 Aug 2019

Description

Experimental zone with eco swale (birch trees) . In the proces of forming a Waterplan the municipality decided to start pilots and learn from the results which systems are suitable for nijmegen. Porous paving, porous concrete infiltration pipe and swales were tested. For this area only three big apartment building discharge their water to the infiltration trench. Their is rarely water in the trench. In order to sell the story of disconnection of impervious surfaces the municipality decided tot develop way of making the results attractive. Water is fun and contributes to a healthy and beautiful area to live in.


Samenvatting (Dutch description)

Dit gebied in de wijk grootstal was vroeger een voetbalveld. Het project van de eco-wadi was een uitprobeer project van het waterplan 2001. In de periode van 1997 tot 2001 heeft Nijmegen ervaring opgedaan met infiltratieverharding, wadi's en infiltratieriolen. De gemeente had als filosofie dat om het verhaal van het afkoppelen van verhard oppervlak goed te verkopen, dat door te laten zien dat water attractief en mooi is dat het bijdraagt aan een mooiere en plezierige leefomgeving. Het kunstenaarsduo LaSalle bedacht een bijzondere vormgeving van de uitstroommonden, die voor de afvoer van het regenwater van de huizenrijen zorgen. Ze stelden voor om 'bewegende beeldende elementen' te plaatsen. Zij ontwierpen betonnen uitstroombakken met daarbinnen een ingenieus aandrijvingsmechaniek. Daarmee is het mogelijk om (via vlotters, tandbeugels en tandwielen en met behulp van de waterstroom na een regenbui) een stang omhoog te brengen en een draaibeweging te laten maken. Aan en op deze stang zijn doorzichtige kunststof platen bevestigd. Deze ronde platen staan dus na elke regenbui in een andere positie ten opzichte van elkaar.

In 2017 werd ontdekt dat het kunstwerk al heel lang niet meer functioneerde. De wielen draaiden niet langer als water de wadi instroomde. Het bleek dat na 1997 de kunstwerken nooit zijn overgedragen naar Vastgoed of de afdeling die over de kunstwerken in openbare ruimte gaat. In 2018 zijn kunstwerken vastgezet en zijn alleen nog als statisch element zichtbaar, niet langer maken ze het stromende water zichtbaar.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 1961 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1961 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all People (Social and Economic Value) projects →