Waterloopbos, Markenesse

Other Categories

ART (related to climate adaptation)

Fieldlabs Climate Adaptation

Created at: 12 Sep 2019

Description

Trial garden Testing was indispensable to obtain the required knowledge. The Waterloopkundig Laboratorium, a hydrological laboratory, was established in Noordoostpolder after WWII, in the pre-computer age. Because of its low-lying situation, water could be guided into and out of large-scale trial models without pumps. Concrete basins were used to research wave motion and build scale models of locks, harbors, and pieces of river.


Samenvatting (Dutch description)

Bos vol waterloopkundige modellen In het Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water. Onze wereldwijde bekendheid als waterland danken we aan al het onderzoek dat in dit bos heeft plaatsgevonden. Een bijzondere plek in de Noordoostpolder waar we trots op mogen zijn.

kunst kunst atelier de Lyon Deltawerk //

Deltawerk // bevraagt het streven naar onverwoestbaarheid en is een experiment in actieve ruïne-vorming. Net als het doorgezaagde Rijksmonument Bunker 599 is het een pleidooi voor een radicaal andere omgang met cultureel erfgoed. Door dit kolossale monument van de Nederlandse strijd tegen het water uit te graven komt dit “Deltawerk op schaal” zelf in het water te staan. De reusachtige omvang van de experimenten wordt hierdoor ervaarbaar voor het publiek. Bij afwezigheid van de golven wordt de allesverwoestende kracht van het water invoelbaar gemaakt door grote blokken uit de betonnen muren te zagen, 90 graden te draaien en te kantelen. Er ontstaat een nieuw ritme van vallende platen. Deze doorsnijdingen openen het kunstwerk richting de andere testmodellen in het Waterloopbos. De zwaarte van het werk wordt een fysieke ervaring doordat de bezoeker onder de massieve blokken over het water kan lopen. Eenmaal binnen wordt men geconfronteerd met een groots perspectief op de leegte tussen de platen.

Ontwerpers: Atelier de Lyon | RAAAF Status: uitgevoerd

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Videos

About the author

Floris Boogaard

• Submitted 2017 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 2017 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →