Romeinen waren de eerste infiltranten

Cultural Heritage Climate

ART (related to climate adaptation)

Created at: 22 Apr 2023

Description

In de oud Romeinse haven van Rome, Ostia zijn kolken danwel rioolputten te vinden. Curieus dat ze precies het motief hebben dat we in Nederland gebruiken voor infiltratieputten. Het motief blijkt al heel oud te zijn. Ze komen voor overal waar Romeinse steden zijn geweest .


Samenvatting (Dutch description)

To add additional background Work of Gemma Jansen about Ostia Add additional pictures Add background story

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

About the author

Aquantal Batavodurum

• Submitted 1961 projects
• Expert at Water
• Netherlands

View all 1961 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all People (Social and Economic Value) projects →