Water pumping-engine De Schans (gemaal de Schans)

Other categories

Created at: 27 Sep 2017

Description

Water pumping-engine De Schans is located at the south-eastern side of Texel, in close proximity to Oudeschild. The old pumping-engine from 1970 is to be renovated and so Combinatie Tessel has commissioned by Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) build the new water pumping-engine. Instead of the traditional look of the old water pumping-engine the new one will look quite different with an modern touch. The building is provided with large windows, this way it will be very clear what’s going on inside the building. The purpose of this is giving a view on the works of a pumping-engine for all the interested. There’s also a green roof constructed to contrib-ute to the modern and green image of Texel.

The pumping-engine is built partly with glass and partly with concrete. The sides are finished natural stone to give the building an open and modern appeal. The pumping will be done by two pumps which each have a capacity of 150m3/minute.


Samenvatting (Dutch description)

Gemaal De Schans ligt in het zuidoosten van Texel, nabij Oudeschild. Het oude gemaal uit 1970 vol-doet niet meer en dus heeft Combinatie Tessel in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het nieuwe gemaal aangelegd. Waar het oude gemaal in traditionele stijl gebouwd is zal het nieuwe gemaal er compleet anders uit gaan zien. Zo zijn er grote ramen aange-bracht. Op deze manier kan er vanaf de weg goed naar binnen gekeken worden. Het doel hiervan is het verduidelijken van de werkzaamheden binnen een gemaal voor alle geïnteresseerden die langs het gemaal komen. Ook krijgt het gemaal een vegetatiedak, wat bij zal dragen aan de water-opname van het gemaal.

Het gemaal bestaat deels uit glas en deels uit beton. De zijkanten zijn versierd met natuursteen, wat het geheel een open en natuurlijke uitstraling geeft. In het nieuwe gemaal staan twee pom-pen die elk een capaciteit hebben van 150m3/minuut.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos

About the author

Max van de Velden

• Submitted 1 projects

View all 1 projects by this author →


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →