Hornbach Zwolle

Other categories

Created at: 01 Mar 2016

Description

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma ligt er een dijkopgave voor het Zwarte Water. De geplande dijkwerkzaamheden worden slim gecombineerd met de ontwikkeling van de kavel waarop de Hornbach wordt gebouwd. Bij het ontwerp van het gebouw is rekening gehouden met het voorkomen van schade door piekbuien en wordt door middel van het plaatsen van bomen op de parkeerplaats gewerkt aan hittestressreductie.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Water projects →