Zonneboom - ROC nijmegen (2012)

ENERGY (mitigation)

Created at: 10 Sep 2019

Description

The artwork was designed by visual artist Andreas Hetfeld and based on an idea by Ad Lansink, chairman of the former Nijmegen Solar Power Team. The Zonneboom is 12 meters high. The upper part rotates with the sun to collect as much solar energy as possible, just like a sunflower. The generated electricity is immediately used to rotate with the sun and for evening lighting of the Zonneboom. The Zonnebloem supplies the remaining energy back to the electricity grid via ROC Nijmegen. ROC Nijmegen pays attention to sustainable energy in its education program and there is a digital information screen about the Zonneboom in the adjacent ROC Technovium.


Samenvatting (Dutch description)

Het kunstwerk is ontworpen door beeldend kunstenaar Andreas Hetfeld en gebaseerd op een idee van Ad Lansink, voorzitter van het voormalige Nijmeegse Zonnekrachtteam. De Zonneboom is 12 meter hoog. Het bovenste deel draait mee met de zon om zoveel mogelijk zonne-energie op te vangen, net als een zonnebloem. De opgewekte elektriciteit wordt direct ingezet voor het meedraaien met de zon en voor avondverlichting van de Zonneboom. De overige energie levert de Zonnebloem via ROC Nijmegen terug aan het elektriciteitsnet. ROC Nijmegen besteedt in haar onderwijsprogramma aandacht aan duurzame energie en in het naastgelegen ROC Technovium bevindt zich een digitaal informatiescherm over de Zonneboom.

Help us provide more detailed information about this project by contributing!

Images

Videos


Related projects

Below you will find the latest related projects in this category.

Show more related projects →

View all Energy (Climate Mitigation) projects →